صاحب خونه های عزیز جون هر چی مرده انصاف رو رعایت کنید ، حداقل خودمون به خودمون رحم کنیم حالا که هیچکی بهمون رحم نمیکنه