لذت بردن، هدف زندگی است تا می‌توانی، همه کارها را با لذت همراه کن حتی نفس کشیدن، که کمترین فعالیت توست #دارن_هاردی

[عکس با رفیقِ جدید، برادر کوچک]