ایشالا چروک صورت هاتون از غم و غصه نباشه همیشه خنده رو لباتون باشه

خنده از ته دل پدر و پسر

این خنده چروکشم قشنگه

#پدر

#پسر

#عشقبازی