دارو ها عملا تحریم هستند! وزیر محترم بهداشت استدعا دارم رسیدگی کنید! مردم خوب ایران ،ایرانیان موفق و پر مهر خارج از ایران هر کمکی از دستتان برمیاید لطفا به دایرکت صفحه رایان پیام بزنید. خانواده رایان نیاز به ارز دولتی دارند،او تنها کودکی در ایران است که این نوع بیماری را از نوع یک دارد و بسیار نیازمند کمک ،یا علی هرکمکی میتوانید مسئولین مردم ایرانی های خارج از کشور ،پزشکان یا علی! پی نوشت:عکس اخر از داژیار احمدی زاد اهل مهاباد کردستان است نیازمند دعای خیرتان و دچار مشکل عفونت ریوی! . روزهای تعطیل سرزدن به بیمارستان های دولتی مربوط به کودکان شاید کمترین اثرش همدلی با این پدرو مادرها باشد! #تحریم _دارو_جنایت_است.