شرایط خاص” ناشنوایان عزیز، متاسفانه در خیلی از صحنه ها اندازه قاب تصویر، باعث شد که شما خیلی از حرکات اشاره رو کامل نبینید و به همین دلیل ما برای شما زیرنویس گذاشتیم، امیدوارم که راضی باشید دوستتون دارم

زیرنویس: حمیدرضا محترم

64914116_144538056658834_7384712544029588052_n