به گزارش پارس نیوز، 

ستاره اسکندری که این روزها به دلیل انتشار فیلم بدون حجاب از وی در یک فروشگاه ترکیه ای خبر ساز شده بود در اکران خصوصی  فیلم  "قاضی‌ومرگ" با حجاب ظاهر شد.