پشت صحنه سریال دل. عکس از محمد جان افسری  مدیر فیلمبرداری سریال دل