بالاخره رسید اون روزِ موعود..

از صبح نمیدونستم چی براتون بنویسم.

خواستم بگم که حالا دیگه ازین به بعد حالِ دلم درکنار پسرم خوبه خوبه.

ازامروز هر روز میبینمش و روی ماهش رو میبوسم.

از امروز زندگیم یه رنگ‌دیگه ایی شد،یه شکل دیگه ایی شد،الهی صد هزار مرتبه شکر.

الحمدالله رب العالمین

هرچی دارم از خدا و ائمه ی معصومین دارم..

دوستان مجازیِ خوب و مهربونم،ممنونم که هربار برای منِ مادر دعا کردید که امیر علی بیاد پیشم،حالا دیگه پیش همیم..

امیر علی اومد

یوسف گم‌گشته ام برگشت.

از خدا میخوام همتون حالِ امروز منو داشته باشید،همین قدر خوب و همینقدر عالی.

الهی هیچ مادری از جگرگوشه اش دور نباشه.

الهی به حق علی و اولادش همه ی شما پدر ها و مادرها خیر بچه هاتونو ببینید.

الهی همتون به آرزوهای بزرگتون برسید.

AndroidOnlineNewsImage.aspx