عصر جدید کارزان و عبدالباسط را از دست داد ... گاهی اوقات باید ایستاد و تقدیر را نظاره کرد اما روزهای روشنی در پیش است 

62425403_121078152476245_2669709489093115035_n