برنامه وقتشه، عید قربان پخش میشه، شبکه نسیم. ممنون از عوامل خوب وقتشه و کامران تفتی عزیزم، رفیق شفیق

AndroidOnlineNewsImage.aspx