چه لذتی و آرامشی دارد شنیدن کلام خدا با صدای دلنشین انسانهای خدا دوست...

AndroidOnlineNewsImage.aspx