بُکره انغنّی اویه الغیم

فرداست که با ابرها ترانه بخوانیم

وایّام الغربه اتفوت

و روزهای غربت تمام شوند

لعیونک ناذر عمری

عمرم را نذر چشمهایت کرده ام

وبحضانک اهوه الموت

و مرگ را تنها در آغوشِ تو مى خواهم

امروز، با اتمامِ سرودنِ ترانه و خوانندگىِ آلبومِ "عربى" رقم خورد. همراه با دوست عزیز و هنرمند مرتضى حیدرى آل کثیر

هر دو به همراه سایر عوامل آلبوم بى صبرانه منتظر انتشار این مجموعه هستیم.

همراهتون...

#آلبوم_عربى_مهدى_یراحى