مریم خدارحمی با انتشار این عکس نوشت: خداوندا چه زیبایى چه نزدیکى