سامان سالور این عکس را که در کنار همسرش و میترا حجار است منتشر کرد.