عکسی از زنده یاد رضا ژیان به همراه همسرش که این روزها به سرطان مبتلاست.