محمدرضا هدایتی با انتشار این عکس نوشت:

هدیه دوست عزیزم احمد ریحان از استادان خوب هنر عکاسی