درسته که اینجا فقط اداشو در آوردم، اما من عاشق فیلمبرداری سینما هستم و حتما ،روزی، نه خیلی دیر، پشت دوربین قرار میگیرم البته بعداز اتمام درس و مشق مورد مذکور.

درضمن طلوع زیبای خورشید و روز قشنگتون به خیر و شادی دوستون دارم بدجورر

AndroidOnlineNewsImage.aspx