روز جهانى پدر دیروز بوده ولى خب از اونجایى که من به روز نیستم در خیلى موارد امروز تبریک میگم به همه پدران خوب و آگاه ودلسوز به ویژه پدر سوفیا و پدر خودم

AndroidOnlineNewsImage.aspx