متن یادداشت پژمان جمشیدی به شرح زیر است:
«هرچند به دلایلی که هنوز نمیدونم، نقش علی حاجتی به عنوان شخصیت اصلی فیلم که به نوعی در فیلمنامه اصلی ، راوی داستان بود، چه در زمان فیلمبرداری و چه در طول تدوین از فیلمنامه حذف شده و متاسفانه هم این حذفیات ، به شدت به فیلمنامه اولیه فیلم ، لطمه زده ، اما به عنوان بازیگر فیلم وظیفه داشتم از این اثر که براش خیلی هم زحمت کشیدم حمایت کنم اما حرف بسیار است و متاسفانه من عاشق سکوتم.»