نقش ترانه نقشى بود که بعد از سالها تا قسمت اول و خوندم فهمیدم که هر جورى شده باید بازى کنم من دو سال با این نقش زندگى کردم تقریبأ هر روز امیدوارم شما ها هم دوست داشته باشید از امشب مهمون خونه هاتون هستیم ساعت ١٠ شب از شبکه ١سیما سریال عروس تاریکى #عروس_تاریکى