بریم واسه تمدید؟ این صحنه در کنسرت نوستالژی حس عجیبی بهم میده ۱۵ سال از زندگی من که با افتخار در کنار شما سپری شد و‌هنوز هم ادامه داره با قدرت