سریال عروس تاریکی از امشب ۹۸/۳/۲۵ ساعت ۲۲:۱۵شبکه یک

کارگردان :محمود معظمی

تهیه کننده :محمد رضاتختکشیان

تا که قبول افتد...