این شناسنامه من - المثنی هم نیست نسخه اصل است دو صفحه دیگرش هم خالی است و هنوز پر نشده و هنوز وقت نکردم با شناسنامه جدید عوضش کنم...

چند نکته قابل توضیح است چون به کرات از من سووال می شود چه در ملاقاتهای حضوری و چه فضای مجازی- خصوصا که در برخی سایت ها خبر ازدواج من !! و حتی بچه های من امده که برای خودم هم جالب بود!!

نکته ها: ١- من هرگز ازدواج نکرده ام هیچوقت تا به امروز -٢-من متولد تهران هستم و پدر و مادر و قوم وخویشان و اجداد و پیشینه ام لرستان زیسته اند-٣-تا چند روز دیگر - یعنی اخر خرداد ٥٣ ساله می شوم - و از میزان وقتی که حروم کردم و صرف رشد شخصی خودم نشد بسیار متاسفم-٤- تا یادم میاید ادمی هستم با اعتقادات عمیق و باورهای پاک به خداوند و کاینات و چرخه انرژی ها در جهان هستی.... به تمام مقدسین و کسانیکه برای دریافت حقیقت تلاش کردند احترام قایلم ...با امام ح س ی ن (ع) عهدی دارم بزرگ- و...نمی توانم در برابر بی عدالتی های اجتماع بی تفاوت باشم- 32 سال فعالیت فرهنگی هنری دانشگاهی و مدیریتی و.... در کارنامه ام هست...با این همه در هیچ فرقه یا حزب یا دسته بندی یا باندی نبوده و نیستم - هرچند بواسطه شغلم که در اصل خود را نویسنده و کارگردان می دانم همه جور مطالعات، و حضور اجتماعی و شرکت در ایین ها و مراسم و سفرهای گونه گون به قصد اشنایی با دیدگاههای مختلف داشته و دارم.... شیفته اشعار مولانا هستم ....و با فضای معنوی اشعار و داستانهایش خو گرفته ام ......من یک هنرمند مستقل هستم و به حیات وحش و حیوانات عشق می ورزم و به قوم لر که خواستگاه فرهنگی من است افتخار می کنم و معتقدم دیار لرستان پر از استعدادهای درخشانی است که پرورش نیافته و نادیده گرفته شده اند.....با این همه عشق دین و میهن ،، انسانی می اندیشم و تمام جهان را سرزمین خودم می دانم....و برای صلح جهانی و رفاه و امنیت ،برای تمام مردم در سراسر دنیا هر روز دعا می کنم....

از تنها چیزی که بیزارم :دروغ و دروغگویانند و در زندگی شخصی و کاری هم همیشه صداقت داشته ام و به داشتن صداقت( هرچند مانع پیشرفتم شده) به خود می بالم#شهره-لرستانی#صداقت#دین و میهن#اعتقادات #فعالیت فرهنگی - هنری - دانشگاهی#نویسنده و کارگردان#حیات وحش ایران#حمایت از حیوانات#ایین های مختلف ایرانی# سفر#هنرمند مستقل#زندگی شخصی# چرخه های انرژی در کاینات#اجتماع#قوم لر # لرستان# استعداد#ازدواج#کارنامه و رزومه هنری شهره لرستانی# بیو گرافی شهره لرستانی#عشق#مولانا#

AndroidOnlineNewsImage.aspx