احتمالا حرفهای وزیر نیرو بد جوری ناراحتش کرده و بهش برخورده و میگه که ببین ما اگر هم یک وعده غذا میخوریم ،یک وعده کامل میخوریم.وی همچنین افزود چرا عاقل زند حرفی که باز آرَد پشیمانی،وی خیلی چیزهای دیگر افزود که در این مقال نگنجد. سپس وی دیگر چیزی نیفزود و غذایش را نوش جان کرد