بوشهر سرزمین مهر ، سرزمین مردمانی عزیز و دوست داشتنی ممنون که میزبان من بودید. #حسن_پورشیرازی #حسن_پورشیرازی #حسن_پور_شیرازی #بوشهر

61953588_658793991213001_2396482090314424339_n