چهارشنبه بیست ودوم خرداد نودوهشت

ساعت هفده و پنجاه و دو دقیقه و پنجاه و نه ثانیه

در ژنو

از ساعت هایشان

به شگفت نمی آمدم

هرچند از الماس گران بودند

و از شعاری که می گفت:

ما زمان را می سازیم.

دلبرم !

ساعت سازان چه می دانند؟.

این تنها

چشمان تو اند

که وقت را می سازند

و طرحِ زمان را می ریزند.

شعر از نزار قبانی

#مانى_رهنما#صبا_راد#ساعت_زندگى