پایان تصویر برداری مسابقه سینمایی استعدادیابی “چهار سه دو یک” شبکه چهار . #نسرین_نصرتی #جواد_مولانیا #مسعود_آب_پرور #مهدی_مروی #میکاییل_شهرستانی