به گزارش پارس نیوز، 

آنا نعمتی با انتشار این عکس نوشت: درخشنده، گرم، زیبا، انرژی بخش، روزگارتان پر از نور الهی

4