« هر روز برای خودت ، برای دلت کاری بکن... این حوالی باید به دنبال حال خوش دوید... حال بد هر کجا که باشی ، کمین میکند... »

AndroidOnlineNewsImage.aspx