به گزارش پارس نیوز، 

جدیدترین آمار فروش فیلم‌های روی پرده در سینماهای تهران و شهرستان‌ها  به شرح زیر است:

متری شیش و نیم/ 33 سینما/ 82 روز نمایش/ فروش کل تهران: 16 میلیارد و 502 میلیون تومان/ فروش کل شهرستان‌ها: 9 میلیارد و 940 میلیون تومان

تگزاس 2/ 109 سینما/ 52 روز نمایش/ فروش کل تهران: هشت میلیارد و 632 میلیون تومان/ فروش کل شهرستان ها: شش میلیارد و 920 میلیون تومان

سامورایی در برلین/ 88 سینما/ 31 روز نمایش/ فروش کل تهران: دو میلیارد و 397 میلیون تومان/ فروش کل شهرستان‌ها: یک میلیارد و 545 میلیون تومان

پیشونی سفید 3/ 22 سینما/ 83 روز نمایش/ فروش کل تهران: یک میلیارد و 859 میلیون تومان/ فروش کل شهرستان‌ها: یک میلیارد و 301 میلیون تومان

ما همه با هم هستیم/ 135 سینما/ شش روز نمایش/ فروش کل تهران: یک میلیارد و 570 میلیون تومان/ فروش کل شهرستان‌ها: یک میلیارد و 10 میلیون تومان

شبی که ماه کامل شد/ 108 سینما/ شش روز نمایش/ فروش کل تهران: یک میلیارد و 420 میلیون تومان/ فروش کل شهرستان ها: 700 میلیون تومان

سرخپوست/ 84 سینما/ شش روز نمایش/ یک میلیارد و 350 میلیون تومان/ فروش کل شهرستان‌ها: 500 میلیون تومان

نبات/ 17 سینما/ 31 روز نمایش/ فروش کل تهران: 432 میلیون و 650 هزار تومان/ فروش کل شهرستان‌ها: 208 میلیون تومان

دختر شیطان/ 84 سینما/ شش روز نمایش/ فروش کل تهران: 130 میلیون تومان/ فروش کل شهرستان‌ها: 96 میلیون تومان.