به گزارش پارس نیوز، 

عمو پورنگ در صحفه اینستاگرامش نوشت:  شب نشینی با دوستی خانوادگی که بیست و هفت سال از آشنایی مان می گذرد ، امشب یک بار دیگر خاطرات برایمان زنده شد و من فارغ از عموپورنگ بودن داریوش فرضیایی سالهای دور شدم !!

امشب ساز دل را به یاد روزهایی کوک کردیم که همه چی ساده بود ، هیچی نداشتیم ولی شاد بودیم

محمد پیرزاده دوستی هنرمند ، بی ادعا با قلبی پر از مهر و محبت ، دمت گرم رفیق چه شب قشنگی رو برامون ساختیخدا دلت رو شاد کنه مرد.