به گزارش پارس نیوز، 

امان از رویا‌هایی که به حقیقت نمی‌رسه.

خخخ