به گزارش پارس نیوز، 

پیمان معادی با انتشار این عکس نوشت: هرگز منتظر نباشید تا براى کارهایى که نکرده اید تشویق شوید. هیچکس قرار نیست بفهمه شما کجاها محکم ایستادید، نه گفتید، تا چه کارهایى رو انجام ندهید. ولى...... جاهایى در زندگیتون پیش میاد که در تنهایى پیش خودتان به مسیر تا اینجایتان، و در فکر مسیر از اینجایتان به این نتیجه درخشان میرسید که حالتون اگه خوبه بیشتر از اینکه مال کارهایى باشه که انجام دادید و همه دیدند، مال اون کارهاییست که تن ندادید، انجام ندادید و هیچکس هم ندید.

55