به گزارش پارس نیوز، 

مریم معصومی با انتشار این عکس نوشت: تولدت مبارک بهترین، بی عقده ترین، فرشته ترین، شیرین ترین، زن ترین، قوی ترین، خانوم ترین و انسان ترین.

الالالا