به گزارش پارس نیوز، 

استوری محمد رضا گلزار وقتی که دوست دارد برای خودش حاشیه درست کند .

2069340_831