به گزارش پارس نیوز، 

چقدر خوب که حیطه فعالیت مدلینگ رو تغییر دادی شهربانو جان؛ ما هم‌ راضی، خودت هم گویا راضی.

AndroidOnlineNewsImage.aspx