به گزارش پارس نیوز، 

رُز رضوی با انتشار این عکس نوشت: سلام سلام

احوالتون؟

ممنونم از پیغامها و دایرکتهای خوبتون

که همیشه دل منو قرص تر و محکمتر میکنید.

55