به گزارش پارس نیوز، 

کامبیز دیرباز با انتشار این عکس نوشت: خوب یادم هست بیست سال پیش که اولین تاتر حرفه ایم رو بازی میکردم، مردی بزرگوار حضور داشت که پدرانه برام دلسوزی میکرد و بسیار ازش آموختم، جمشید اسماعیل خانی بزرگ که جاش دیشب کنار گوهرجان بشدت خالی بود، ممنونم از گوهر سینمای ایران که با پای شکسته منت به سر ما گذاشت و به دیدن نمایش ما نشست.

روحت شاد جمشیدجان، درسهایت همیشه آویزه گوشم خواهد ماند.