چرا می‌گن ابراهیم پدر ایمانه

چرا می‌گن ابراهیم خلیل‌الله

#هامون#علی_جونی