نویسنده: سم شپارد

بازنویسی و دراماتورژی: امید سهرابی

مترجم و کارگردان: اشکان خطیبی

مجری طرح: حمید خرم طوسی

کارگردان تیزر: پیام قربانی

تصویر بردار: حنیف پرنده

دستیار کارگردان: محمد مسرتی