ما عادت کردیم به بی عدالتی!!! ولی اینجوری نیست‘ ما تلاشمون رو میکنیم سامورایی ها راهشون رو پیدا میکنن. مخلصیم.