نوید محمدزاده در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت:

گفتیم چرا تعداد سانس «متری شیش و نیم» کمتره؟

گفتن چون تایم فیلم بالاست

الان که تایم «سرخ پوست» 90 دقیقه است چرا تعداد سانسش کمتره؟

تایم بهونست بگین موضوع چیزای دیگست