به گزارش پارس نیوز، 

فاطمه گودرزی این عکس را منتشر کرد.

فاطمه+گودرزی