به گزارش پارس نیوز، 

عکس قدیمی از بهنوش طباطبایی که هیچ شباهتی با الانش ندارد.

AndroidOnlineNewsImage.aspx