به گزارش پارس نیوز، 

کریس پرت از ازدواج اولش با آنا فاریس یک پسر ۷ ساله دارد.