سلام 
امیدوارم ایام به کامتون ‌باشه
امروز سر زده رفتیم خونه پدرم 
برای تبریک تولدشون 
البته فکر کنم خودشونم یادشون نبود 
خداوند تمام پدر مادرها رو حفظ کنه 

AndroidOnlineNewsImage (7)