در کنار پدرم و مادرم ..... خداوند سایه شان را بر سرم مستدام کند#شهره-لرستانی#پدر و مادر#خانواده# خانواده شهره لرستانی #تولد#احترام به بزرگترها#

AndroidOnlineNewsImage.aspx