امروز داره تموم میشه ، امروز برای خیلیاییکه صابرو میشناسیم روز خاصیه ، اما تو‌ نیستی امسال و جات خیلی خیلی خالیه.

امروز امسال یه خوشحالی عمیق از صبح همراهمه که دلم می خواد امروز تموم نشه و ۱۸ خرداد کش بیاد چون صابر بدنیا اومده ! یه انرژی مثبتی از صبح زود اومده با اینکه خودت نیستی ، تمام این انرژی‌هایی که به همه میدی بهت برگرده چندین برابر الهی .

صابر شریف ، صابر هنرمند ، صابر آشپز ، صابر کوشا ، صابر توانا ، صابر سازنده و مدیر ، از همه مهتر اسم برازندت صابر صبور تولدت مبارک .