فرزاد حسنی در نمایش «هوس و هفت دقیقه» نویسنده: علی اصغری طراح و کارگردان: علیرضا مهران