سلام.. بهترین مادر دنیا،بهترین همسفر دنیا، پایه ترین ننه دنیا، با عشق ترین عشق دنیا ،با معرفت ترین رفیق دنیا، نترس ترین زن دنیا، نمک ترین نمک دنیا، ساده ترین ساده دنیا، بهترین و قشنگ ترین زن دنیا،، ننه علی ننه دنیا شیر زن ترین زن دنیا،، خودم یه نفر عاشقتممممممم، همه کاری میکنم که تو بخندی و خوشحال باشی ننه علی،، ننه سادات فقط و فقط بخند که تو همه چی من هستی،، سایه ات بالا سرم و دعات پشت سرم... خدا قدرتشووو با مادر به رخ دنیا و بنده هاش کشیده، به خود خود خدا قسم... افتخار کنید به مادرهاتون با هر تیپ و قیافه و زبان ،،که خوش تیپ ترین و قشنگ ترین و خوش زبون ترینها هستند. روح مادرهایی که نیستند هم شاد. روح پدرم شاد ایکاش بود و کنارمون بودی که خیلی بدهکاری پدر به من برای نبودنت سلطان